Кампания по повод Световния ден за борба с диабет

453

На 14 ноември 2017 г. Българска фармацевтична студентска асоциация (БФСА) за пореден път се включи в отбелязването на Световния ден за борба с диабета. Главни организатори на събитието бяха Станимира Тончева и Мелис Хюсеинова. Студентите от Асоциацията изразиха своята съпричастност, провеждайки здравна информационна кампания за същността на диабета и нарастващия мащаб на това заболяване.

Събитието се проведе пред Фармацевтичен факултет на Медицински университет – София. Доброволци от БФСА измерваха безплатно кръвната захар на заинтересованите граждани и ги запознаваха с опасностите, които диабетът крие.

Кампанията пожъна огромен успех, бяха проведени многобройни тестове, като по-голямата част от резултатите бяха в норма. Голям интерес бе проявен и от преподаватели от ФФ към МУ-София, които с ентусиазъм се подложиха на тестовете.

По време на кампанията бяха раздадени и множество материали и брошури, обясняващи същността на типовете диабет и мерките, които трябва да се вземат. Провеждането на събитието бе възможно благодарение на любезната подкрепа на фирма „РСР“ ЕООД, която предостави глюкомерите и консумативите, необходими за изследването, както и на декана на Фармацевтичен факултет – проф. Николай Данчев.

Събитието се причисли към списъка на успешно проведените кампании за учебната 2017/2018г от БФСА.

Грета Николова, 2-ри курс