Партньори

Български фармацевтичен съюз

Регионална фармацевтична колегия – София столична

Изпълнителна агенция по лекарства

Фармацевтичен факултет към Медицински университет- София