Здравейте и добре дошли в официалният сайт на Българска фармацевтична студентска асоциация – БФСА

Българска фармацевтична студентска асоциация /БФСА/ е неправителствена студентска организация, създадена през 2007 г.  в гр. София, със седалище – Фармацевтичен факултет към Медицински Университет- София. Днес тя се състои от близо 150 членове, които са студенти по фармация във фармацевтичните факултети в София.

БФСА осъществява своята дейност за постигане на следните цели:
• популяризиране и защита на интересите на студентите по фармация в България;
• стимулиране на студентската научна дейност;
• провеждането на обществени здравни кампании, обучения и лекции с водещи фармацевтични фирми;
• подобряване на квалификацията, подпомагане на професионалната реализация и научното развитие на студентите по фармация в България;
• осигуряване на стажове в фармацевтични компании;
• осъществяване на успешна кооперация с асоциациите по фармация от Пловдив (АСФБ) и Варна (АСФВ);
• осъществяване на екипност в работата си с други неправителствени организации като БФС, РФК-София, НАК, БАЛИ, НМФ, AСМБ, АСИ, БЧК и др.;
• подпомагане на организацията на Български фармацевтични дни и участие с щанд;
• провеждане на „тиймбилдинги“ и разнообразни социални мероприятия.

БФСА е пълноправен член на Европейската фармацевтична студентска асоциация (EPSA),  на Национален младежки форум (НМФ) и асоцииран член на Световната фармацевтична студентска федерация (IPSF).

Членовете на асоциацията ежегодно участват в множество национални и международни конгреси и обмени.

Член на БФСА може да стане всеки студент по фармация, заявявайки своето желание чрез “заявление за членство”, което може да се открие в сайта на БФСА. Членството в БФСА е доброволно и е в размер 10лв/семестър.