Покана за редовно отчетно-изборно Общо събрание

ПОКАНА Управителният съвет на Българска фармацевтична студентска асоциация („БФСА“) кани своите членове на редовно отчетно-изборно Общо събрание, което ще се

Прочетете повече