Veterinary Awareness Day

Veterinary Awareness Day

На 12 и 13 септември (9:00-15:30 CEST) имате възможност да се включите в първия Veterinary Awareness Day на Европейската агенция по лекарствата. Онлайн събитието е фокусирано върху работата на агенцията за изучаването и регулацията на ветеринарните лекарствени продукти в Европейския съюз. Някои от темите са антимикробна резистентност, иновации и партньорство с академичните среди.

Платформата на провеждане е Webex и е необходима задължителна регистрация до 11 септември: https://ema-europa.webex.com/webappng/sites/ema-europa/webinar/webinarSeries/register/29c1c7684721408aa149434e82ae7617

Допълнителна информация можете да откриете тук: https://www.ema.europa.eu/en/events/ema-veterinary-awareness-day