Покана за свикване на отчетно-изборно Общо събрание на сдружение ,,БЪЛГАРСКА ФАРМАЦЕВТИЧНА СТУДЕНТСКА АСОЦИАЦИЯ‘‘

Управителният съвет на сдружение „Българска фармацевтична студенстка асоциациа‘‘, БУЛСТАТ 175461425, със седалище и адрес на управление: гр. София 1000, район

Прочетете повече

Покана за редовно отчетно-изборно Общо събрание

ПОКАНА Управителният съвет на Българска фармацевтична студентска асоциация („БФСА“) кани своите членове на редовно отчетно-изборно Общо събрание, което ще се

Прочетете повече