АнтиСПИН кампания

879

На 1 декември 2017 г. Българска фармацевтична студентска асоциация (БФСА) се включи в отбелязването на Световния ден за борба със СПИН. Проведе се здравна кампания за същността на болестта СПИН и възможностите за превенция на това заболяване. Организатор на събитието бе Кристина Стойчева (координатор „Здравни кампании“ на БФСА). Кампанията се проведе в часовия интервал 13:00-14:00 часа в подлеза на Софийски университет, във Фармацевтичен факултет към МУ – София и в Предклиничен университетски център на МУ – София. Бяха раздадени червени лентички в знак на съпричастност и презервативи, предоставени с любезното съдействие на Dolphi. Студентите от Асоциацията информираха минувачите за сериозността на заболяването и напомняха за важността от това да бъдеш отговорен за собственото си здраве.

София Тричкова