Обучение на Управителен съвет

880

В периода 24-26 ноември 2017 година в село Паничище се проведе обучение на Управителен съвет, Разширен управителен съвет и активни членове на Българска фармацевтична студентска асоциация, както и стажанти в Централна научна аптечна лаборатория към педиатрична аптека „Ерудита“. Обучители бяха магистър-фармацевт Антон Вълев, основател на Централна научна аптечна лаборатория към Педиатрична аптека „Ерудита“, председател на Национална аптечна камара и член на Комисия по качеството към БФС и Николай Николов, председател на CET Platform Bulgaria.

Целта на обучението бе да се научим как се управлява НПО и какви са задълженията на Управителен съвет и на членовете. По време на обучението обсъдихме качествата, които би трябвало да притежават лидерът на НПО и лидерът в частния сектор. Имаше екипни проекти, които трябваше да изпълняваме. Извършването им беше поучително и разтоварващо за участниците. Втория ден имаше различни физически дейности, които можеха да се изпълнят отново чрез екипна работа. Обучението в Паничище премина в обсъждане на екипното поведение и прилагането му на практика. Различни игри и проекти помагаха за доброто настроение на участниците. Беше изключително удоволствие да се съчетаят полезното и приятното.

Джанет Тамер