Общо събрание на НМФ

439

На 16 и 17 декември 2017 година се проведоха Работни групи по важни документи и Общо отчетно-изборно събрание на Национален младежки форум (НМФ). Обсъжданията се проведоха в Центъра за подготовка на ученици за олимпиади в столицата.

В Общото събрание Българска фармацевтична студентска асоциация беше представена от настоящия председател – Ирина Георгиева.

В работните групи бяха представени и обсъдени документи, свързани с правата на младежите, младежките пространства, както и възобновяването на медията „Младежки фокус“ и други.

Бе представен и приет Отчет за мандатна година, Годишен план за работа, Стратегически приоритети за 2019-2026 г., идеи и препоръки.

За председател бе преизбрана Илина Мутафчиева, а за заместник-председатели: Райчо Райчев и Найден Рашков.

Младежката ЛГБТ организация бе приета като пълноправен член на НМФ.

Председателят на БФСА представи ключови предстоящи събития в календара, едно от които е Академия за здравословен начин на живот. Към нея проявиха интерес редица организации-членове – Асоциация на студентите-медици в България (АСМБ), Фондация „Булгари“, Студентска асоциация за изследване на международните отношения (САИМО), Организация за научно практическо развитие на студентите (ОНПРС), Студентски съвет към Технически университет-София, Erasmus Student Network и други.

Следващото Общо събрание вероятно отново ще бъде в град Варна по покана на ВВМУ „Н.Й.Вапцаров“, което ще отбележи своята 20-годишнина през юни.

Ирина Георгиева