Oбщо отчетно изборно събрание 8 май 2019

На 8 май 2019г. се проведе общо отчетно-изборно събрание на БФСА във Фармацевтичен факултет към Медицински университет- София.

 На събранието се избра новия Управителен съвет за мандат 2019/2020г., новата контролна комисия и се издигнаха кандидатурите на координаторите по дейността.

Събранието протече със следния дневен ред:

1. Приемане на отчет на УС и отчет на Контролна комисия за мандат 2018/2019г.

2. Освобождаване от отговорност на УС за срока на мандата 16 май 2018 – 8май 2019

3. Освобождаване от отговорност на Контролна комисия за срока на мандата 16 май 2018 – 8май 2019г. 

4. Избор за Управителен съвет за мандат 2019/2020г.

Новият управителен съвет за мандат 2019/2020г. има следният състав:

 • Председател – Бранимира Топова
 • Заместник-председател – Радина Йорданова
 • Секретар – Александра Стефанова
 • Касиер – Петър Дойчев
 • Отговорник връзки с обществеността /PR/ – Виктория Харизанова

5. Избор за Контролна комисия за мандат 2019/2020г.

Контролната комисия за мандат 2019/2020г. Се състои от:

 • Председател – Ивалина Иванова
 • Членове – Веселка Иванова и Михаела Харалампиева

6. Издигане на кандидатури за координатори по дейността.

Позициите на координаторите по дейността за мандат 2019/2020г. са:

 • Координатор здравни кампании –  Венеция Бадинска
 • Координатор лекции и обучения – Никол Георгиева
 • Координатор научна дейност – Петя Павликянова
 • Координатор Национални срещи и обмени – Габриела Татева

7. Издигане на кандидатури за LEO ( Local exchange officer) по програмата SEP ( Students exchange programme ) и LS (Liason Secretary) на EPSA(European Pharmaceutical Students Association).

Позициите по тази точка от дневния ред са:

 • LS (Liason Secretary) на EPSA – Стела Китова
 • LEO ( Local exchange officer) по програмата SEP- София Тричкова

Право на глас имаше всеки член, заплатил членски внос до момента на Общото събтание.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *