Training Weekend в Тур, Франция

Training Weekend в Тур, Франция

В периода 5-7 май ще се проведе Training Weekend, свързан със soft skills умения. Те са изключително важни за кариерното развитие на бъдещите здравни специалисти – точно толкова, колкото и техническите умения, които имат! Това е чудесна възможност за придобиване на нови знания чрез уъркшопи за комуникация, екипна работа и лидерство! Ще получите и сертификат за завършено обучение в края на събититето!

За повече информация и регистрация: тук.