Покана за свикване на отчетно-изборно Общо събрание на сдружение ,,БЪЛГАРСКА ФАРМАЦЕВТИЧНА СТУДЕНТСКА АСОЦИАЦИЯ‘‘

Управителният съвет на сдружение „Българска фармацевтична студенстка асоциациа‘‘, БУЛСТАТ 175461425, със седалище и адрес на управление: гр. София 1000, район

Прочетете повече

Покана за свикване на отчетно-изборно Общо събрание на сдружение ,,БЪЛГАРСКА ФАРМАЦЕВТИЧНА СТУДЕНТСКА АСОЦИАЦИЯ‘‘

Управителният съвет на сдружение „Българска фармацевтична студенстка асоциациа‘‘, БУЛСТАТ 175461425, със седалище и адрес на управление: гр. София 1000, район

Прочетете повече

Покана за редовно отчетно-изборно Общо събрание

ПОКАНА Управителният съвет на Българска фармацевтична студентска асоциация („БФСА“) кани своите членове на редовно отчетно-изборно Общо събрание, което ще се

Прочетете повече

Гастро-акдемия „ Възпаленителни стомашно-чревни заболяания“

Българска фармацевтична студентска асоциация организира първата по рода си гастро-акдемия на тема „ Възпаленителни стомашно-чревни заболяания“. Тя се проведе в

Прочетете повече

Втора Национална студентска научна конференция по фармацевтични и химични науки

На 4. и 5. април 2019г. ще се проведе второто издание на ,,Националната студентска научна конференция по фармацевтични и химични

Прочетете повече