Конкурс за статия

Конкурс за статия

До 25 май 2023 г. имате време да напишете и изпратите статия на тема „The EU needs more plasma. Why is it so important and how to achieve it?“ от максимум 800 думи. Победителят получава покана за International Plasma Protein Congress (20 и 21 юни 2023) в Лисабон, Португалия, а работата му ще бъде публикувана в списание „The Source“.