Покана за свикване на отчетно-изборно Общо събрание на сдружение ,,БЪЛГАРСКА ФАРМАЦЕВТИЧНА СТУДЕНТСКА АСОЦИАЦИЯ‘‘

Управителният съвет на сдружение „Българска фармацевтична студенстка асоциациа‘‘, БУЛСТАТ 175461425, със седалище и адрес на управление: гр. София 1000, район

Прочетете повече

Национална фармацевтична студентска академия III „Педиатрия- с грижа за най-малките“

От 23.11.2018г. до 25.11.2018г. включително в сградата на Фармацевтичен факултет към Медицински университет се проведе третата Национална фармацевтична студентска академия

Прочетете повече