Събития 6.11-12.11.2023г.

Скъпи колеги,вече всяка седмицa ще качваме седмична и месечна програма с всички update-нати събития. Нашата цел е да има много и различни активности, за да може всеки от вас да има възможността да избира спрямо интересите си.

ПРОГРАМА ЗА НОЕМВРИ С ВСИЧКИ ИЗВЕСТНИ СЪБИТИЯ И СРОКОВЕ ДО МОМЕНТА