Здравна кампания с БЧК за Световния ден за борба със СПИН

Тази година по случай Световния ден за борба със СПИН – 1 декември БФСА организира съвместна здравна кампания с БЧК.
Изложихме фактите и разрушихме много от митовете, като представихме информацията под формата на различни игри и предизвикателства. Разбирането на начините за предаване и защита е първата стъпка към създаването на по-силно общество.
Заедно можем да преодолеем предразсъдъците и да подкрепим тези, които живеят с ХИВ/СПИН.