Управителен съвет

След провеждането на редовните избори за Управителен съвет на БФСА през май 2015 година е гласувана и приета промяна в устава, целяща по-успешно и целенасочено разпределяне дейността на членовете, според която управляващи органи на БФСА са съответно, както следва, Управителен съвет, състоящ се от 5 основни позиции и Разширен управителен съвет, състоящ се от 5 позиции, назовавани като Координатори.

2022/2023

Управителен съвет:

 • Председател: Ванеса Вълкова
 • Заместник-председател: Беатрис Вутова
 • Секретар: Гергана Димитрова
 • Отговорник връзки с обществеността /PR/: Емилия Стоилова
 • Касиер: Божидар Павлов

Координатори по дейността:

 • Координатор Научна дейност и Здравни кампании: Йордан Велинов
 • Координатор Европейски проекти: Петя Горанова
 • Координатор Международни проекти: Анабел Венкова

2021/2022

Управителен съвет:

 • Председател: Анна Петкова
 • Заместник-председател: Ромина Рашкова
 • Секретар: Гергана Анова
 • Отговорник връзки с обществеността /PR/: Деметра Монова
 • Касиер: Гергана Димитрова

Координатори по дейността:

 • Координатор Научна дейност: Сийка Стоилова
 • Координатор Европейски проекти: Ванеса Вълкова
 • Координатор Международни проекти: Каролина Иванова

2020/2021

Управителен съвет:

 • Председател: Ромина Рашкова
 • Заместник-председател: Стела Китова
 • Секретар: Лора Тимева
 • Отговорник връзки с обществеността /PR/: Цветелина Маринова
 • Касиер: Гергана Димитрова

Координатори по дейността:

 • Координатор Здравни кампании: Росина Гинева
 • Координатор Научна дейност: Гергана Анова
 • Координатор Европейски проекти: Ванеса Вълкова
 • Координатор Международни проекти: Анна Петкова

2019/2020

Управителен съвет:

 • Председател – Бранимира Топова
 • Заместник-председател – Радина Йорданова
 • Секретар – Александра Стефанова
 • Касиер – Петър Дойчев
 • Отговорник връзки с обществеността /PR/ – Виктория Харизанова

Контролна комисия:

 • Председател – Ивалина Иванова
 • Членове – Веселка Иванова и Михаела Харалампиева

Координатори по дейността:

 • Координатор здравни кампании –  Венеция Бадинска
 • Координатор лекции и обучения – Никол Георгиева
 • Координатор научна дейност – Петя Павликянова
 • Координатор Национални срещи и обмени – Габриела Татева

LEO по SEP и LS на EPSA:

 • LS (Liason Secretary) на EPSA – Стела Китова
 • LEO ( Local exchange officer) по програмата SEP- София Тричкова

2018/2019

Управителен съвет:

 • Председател: Ивалина Иванова
 • Заместник-председател: Даниела Калчева
 • Секретар: Бранимира Топова
 • Касиер: Грета Николова
 • Отговорник връзки с обществеността: Радина Йорданова

Разширен управителен съвет:

 • Координатор европейски проекти: Станимира Тончева
 • Координатор здравни кампании: Веселка Иванова
 • Координатор научна дейност: Лора Джонева
 • Координатор лекции и обучения: Василена Маринова
 • Координатор национални срещи и обмени: Габриела Татева
 • IT координатор: София Тричкова
 • LS към EPSA: Петър Арнаудов
 • SEO към IPSF: Станимира Тончева

Контролна комисия:

 • Председател: Павлина Тосева
 • Членове: Мелис Хюсеинова и Яница Русенова

2017/2018

Управителен съвет:

 • Председател: Ирина Георгиева
 • Заместник-председател: Виктор Тенев
 • Секретар: Ивайла Ненова
 • Отговорник връзки с обществеността: Светослава Иванова
 • Касиер: Мелис Хюсеинова

Разширен управителен съвет:

 • Координатор „Здравни кампании“: Кристина Стойчева
 • Координатор „Лекции и обучения“: Василена Маринова
 • Координатор „Национални обмени“: Станимира Тончева
 • Координатор „Научна дейност“: Ивалина Иванова
 • IT координатор: Веселка Иванова
 • LS към EPSA: Петър Арнаудов
 • SEP към IPSF: Яница Русенова

Контролна комисия:

 • Председател: Йоанна Владимирова
 • Членове: Петър Арнаудов; Диляна Илиянова

2016/2017

Управителен съвет:

 • Председател: Антоанета Балканска
 • Заместник-председател: Ирина Георгиева
 • Секретар: Мария Динева
 • Отговорник връзки с обществеността: Вася Влайна
 • Касиер: Йоанна Владимирова

Разширен управителен съвет:

 • Координатор „Здравни кампании“: Катерина Славова
 • Координатор „Лекции и обучения“: Светослава Иванова
 • Координатор „Национални обмени“: Тихомира Николова
 • Координатор „Научна дейност“: Маргарита Желязкова
 • IT координатор: Веселка Иванова
 • LS към EPSA: Петър Арнаудов
 • SEP към IPSF: Гергана Червенкова

Контролна комисия:

 • Председател: Вергиния Лазарова
 • Членове: Закария Зрейк; Никол Христова

2015/2016

Управителен съвет

 • Председател: Деница Добрева
 • Заместник председател: Ясмина Хърльова
 • Секретар: Боряна Иванова
 • Касиер: Вергиния Лазарова
 • PR: Йоанна Коеджикова
 • SEP към IPSF: Боряна Иванова

Контролна комисия:

 • Председател: Мария Дундарова
 • Членове: Величко Петров; Кристиян Алексов

2014/2015

Управителен съвет

 • Председател: Ясмина Хърльова
 • Заместник председател: Мария Дундарова
 • Секретар: Вергиния Лазарова
 • Касиер: Костадин Балтаджиев
 • PR: Деница Добрева

Контролна комисия

 • Председател: Зорница Симова
 • Членове: Деян Рашков; Маргарита Желязкова

  2013/2014

Управителен съвет

 • Председател: Мария Дундарова
 • Заместник председател: Величко Петров
 • Секретар: Виктория Николова
 • Касиер: Антония Иванова
 • PR: Зорница Симова

Контролна комисия

 • Председател: Мария Ценева
 • Членове: Деница Добрева; Нели Босева

2012/2013

Управителен съвет

 • Председател: Лилия Богданова
 • Заместник председател: Йоана Цонева
 • Секретар: Петя Жбантова
 • Касиер: Миряна Гогева
 • PR: Деница Добрева

Контролна комисия

 • Председател: Костадин Балтаджиев
 • Членове: Дияна Калайджиева; Мария Ценева

2011/2012

Управителен съвет

 • Председател: Лора Станимирова
 • Заместник председател: Кирил Методиев
 • Секретар: Гергана Тодорова
 • Касиер: Йоана Цонева
 • PR: Лилия Богданова

2010/2011

Управителен съвет

 • Председател: Елица Петрова
 • Заместник председател: Бояна Иванова
 • Секретар: Мария Качамакова
 • Касиер: Йоана Цонева
 • PR: Лили Богданова

Контролна комисия

 • Председател: Валентин Новев
 • Членове: Велина Георгиева: Светослав Стоев

2009/2010

Управителен съвет

 • Председател: Иван Гитев
 • Заместник председател: Константин Калайджиев
 • Секретар: Дария Христова
 • Касиер: Емил Цолов
 • PR: Валентин Новев

Контролна комисия

 • Председател: Христина Лебанова
 • Членове: Лилия Андонова

2008/2009

Управителен съвет

 • Председател: Лилия Андонова
 • Заместник председател: Цветанка Дечева
 • Секретар: Стефан Балкански
 • Касиер: Виолета Найденова
 • PR: Христина Лебанова

Контролна комисия

 • Председател: Богдан Кирилов
 • Членове: Вероника Манолова: Елица Петрова