За БФСА

Ние сме неправителствена студентска организация, извършваща нестопанска дейност в областта на фармацията.

Създадена през 2007 година, БФСА днес включва в състава си над 180 членове, студенти редовно обучение в Фармацевтичен факултет към МУ-София и Факултета по Химия и фармация към СУ „Св. Климент Охридски”.

БФСА е национална младежка организация, пълноправен член на Европейската фармацевтична студентска асоциация (EPSA) и асоцииран член на Световната фармацевтична студентска федерация (IPSF) .

Дейността на БФСА се изразява в организиране и провеждане на здравни кампании, лекции и обучения на здравна тематика, организиране на обучения за личностно, професионално и бизнес развитие; организиране и осъществяване на национални обмени с други младежки организации. Ежегодно членове на БФСА участват активно в конгреси, организирани от EPSA и IPSF.

БФСА поддържа отлична комуникация и сътрудничество с водещи фармацевтични компании и съсловни организации, участва и подпомага  провеждането на Български фармацевтични дни .