Управителен съвет на БФСА 2017/2018

След провеждането на редовните избори за Управителен съвет на БФСА през май 2015 година е гласувана и приета промяна в устава, целяща по-успешно и целенасочено разпределяне дейността на членовете, според която управляващи органи на БФСА са съответно, както следва, Управителен съвет, състоящ се от 5 основни позиции и Разширен управителен съвет, състоящ се от 5 позиции, назовавани като Координатори.

Председател – Ирина Георгиева

Заместник-председател – Виктор Тенев

Секретар – Ивайла Ненова

Отговорник връзки с обществеността – Светослава Иванова

Касиер – Мелис Хюсеинова