Управителен съвет на БФСА 2016/2017

След провеждането на редовните избори за Управителен съвет на БФСА през май 2015 година е гласувана и приета промяна в устава, целяща по-успешно и целенасочено разпределяне дейността на членовете, според която управляващи органи на БФСА са съответно, както следва, Управителен съвет, състоящ се от 5 основни позиции и Разширен управителен съвет, състоящ се от 5 позиции, назовавани като Координатори.

Tony_Balkanska-01Irina-Georgieva-01Mariya-Dineva-01Vasya_Vlaina-01-01joanna-vladimirova-01