Стажове AMGEN

101
{"effects_tried":0,"photos_added":0,"origin":"unknown","total_effects_actions":0,"remix_data":[],"tools_used":{"tilt_shift":0,"resize":0,"adjust":0,"curves":0,"motion":0,"perspective":0,"clone":0,"crop":0,"enhance":0,"selection":0,"free_crop":0,"flip_rotate":0,"shape_crop":0,"stretch":0},"total_draw_actions":0,"total_editor_actions":{"border":0,"frame":0,"mask":0,"lensflare":0,"clipart":0,"text":0,"square_fit":0,"shape_mask":0,"callout":0},"source_sid":"6FB8706D-0DF9-44CA-8C27-F42FBEA6C367_1570128357345","total_editor_time":86,"total_draw_time":0,"effects_applied":0,"uid":"6FB8706D-0DF9-44CA-8C27-F42FBEA6C367_1570128357332","total_effects_time":0,"brushes_used":0,"height":720,"layers_used":0,"width":1280,"subsource":"done_button"}

На 9 октомври 2019г. Се проведе лекция на нашите партньориот AMGEN,които ни представиха една по-различна възможност, която може много ясно да дефинира бъдещето ви в сферата на фармацията. AMGEN е американска компания, една от най-големите биофармацевтични компании в света.

През 2006г. стартира програма, благодарение на Фондацията Амджен, провеждайки се ежегодно от 2008г. в цяла Европа. Целта й е да доближи незавършили студенти с интерес към науката до пробивите в съвременната медицина и изследователска дейност. Студентите от Европа имат възможност да кандидатстват по програмата в пет елитни европейски университета (University of Cambridge, Великобритания; Institute Pasteur, Франция; Ludwig-Maximilians Universitat, Германия и Karolinska Institutet, Швеция), както и в четири университета в Азия (Kyoto University, Япония; University of Tokyo, Япония; National University of Singapore и Tsinghua University, Китай).

В продължение на 2 месеца през лятото приетите по програмата студенти участват в провеждането на научно изследване, осъществяват контакти с техни връстници и имат възможността да представят резултатите от работата си на специално събитие в Университета Кембридж в началото на Септември. Във връзка с тази програма, представители от AMGEN направиха лекция във факултета, с която да ни запознаят по-отблизо с програма.

Кандидати за стажовете могат да са всички студенти от 1 до 4 курс.