II Национална фармацевтична студентска академия

389

За втора поредна година Българска фармацевтична студентска асоциация (БФСА) организира Национална фармацевтична студентска академия (НФСА). Събитието се състоя от 20 до 22 октомври 2017г. във Факултета по химия и фармация към Софийски университет „Свети Климент Охридски“. В него се включиха  студенти и преподаватели от Софийски университет и Медицински университет – София.

НФСА се превъплъти в сферата на токсикологията, а темата бе повече от внушителна – „Токсично, от местопрестъплението на отравянията!“.

Участниците имаха възможността да присъстват и да бъдат част от научна постерна сесия. Лекторите, водещи специалисти в своите области, поднесоха значими съобщения относно лекарствената безопасност, дизайнерските дроги и новите подходи за ограничаване вредните ефекти върху организма на холестерола и мазнините.

За участниците бе организиран коктейл в ресторант „Яйцето“, разположен в Ректората на СУ.

Проведоха се лекции по следните теми:

 • „Токсичността“ на акнето върху самочувствието на тийнейджърите и биологичното решение на Биодерма
 • От местопрестъплението: Съдебна токсикология – доц. д-р Васил Атанасов
 • Първа помощ при остро отравяне – д-р Людмила Нейкова – Василева
 • Предварителни методи за токсикологични изследвания – гл. ас. д-р Силвия Стойкова
 • Продуктова лекция – Байер
 • Дизайнерски дроги – ас. Иво Иванов
 • Колко опасен може да е метформинът – д-р Шасине Вели
 • Холестерол и мазнини: нови продукти за ограничаване на негативните им ефекти върху организма – гл. ас. д-р Захари Винаров
 • Лекарствена безопасност: Сериозни нежелани лекарствени събития/ реакции – маг.-фарм. Венцислав Йорданов

Темите на паралелните интерактивни уъркшопи бяха:

 • Собственият ни профил – предимство или пречка в комуникацията – Георги Паризов
 • Изработка на научен труд – Стефан Ценов и Анна Даниелова
 • Мотивация – маг.-фарм. Кирил Методиев
 • Студентски живот: продуктивност, ефикасност и ефективност. Но как? – Габриела Славова
 • Свободата в общуването – себеизява и приемане – Златина Тодорова
 • Макроскопски и микроскопски фармакогностичен анализ – доц. Анели Неделчева и доц. Иван Свиняров
 • Да продаваш е човешко – Вергиния Накова
 • Отвъд канабиса – личностно развитие и комуникационни умения – Габриела Славова
 • Презентационни умения – Пенчо Кехаяминчев
 • Свободата в общуването – себеизява и приемане – Златина Тодорова

Антоанета Балканска