Фото Галерия

 

Устав

 

Връзки

 

Контакти

 

 

Българската Фармацевтична Студентска Асоциация (БФСА) е създадена с Учредителен протокол на 09.09.2007г.


Хората, които създадохме тази асоциация, бяхме водени от желанието да имаме организация, която да обединява интересите на всички студенти по фармация в България от факултетите на Медицинските университети в София  и Пловдив, както и Варна, където новият Факултет по фармация ще отвори врати през  есента.


Целите на БФСА са свързани с организирането на образователни кампании, осигуряване на възможност за срещи между фармацевтичните фирми и студентите по фармация с цел бъдеща професионална реализация, подържане на връзки със сходни организации от Европа и организиране на международни обмени. По международната дейност на асоциацията се работи много активно. Доказателство за това е фактът, че БФСА, веднага след създаването си, беше представена на Есенния конгрес на Европейската асоциация на студентите по фармация (European Pharmaceutical Students’ Association – EPSA), който се проведе през октомври 2007г. в Истанбул, Турция. Ние ще присъстваме и на Годишния конгрес, който ще се проведе в Нови Сад, Сърбия от 14 до 20 април 2008г. Там ни предстои да станем асоцииран член на EPSA. В по-далечно бъдеще през октомври, ще сме пълноправен член и ще имаме права за гласуване. Това ще бъде от изключително значение за всички студенти фармацевти в България, тъй като ще ни даде възможност да участваме като равноправни партньори във всички проекти и инициативи на EPSA.


За да продължим да се развиваме в бъдеще, имаме нужда от Вас, нашите членове. Вратите на асоциацията са отворени за всички млади хора, изпълнени с идеи и желание да се превърнат в част от голямата общност на студентите по фармация в Европа.

 

Чакаме Ви!

 

 

Христина Лебанова


                                                                                  Връзки с обществеността