Фото Галерия

 

Устав

 

Връзки

 

Контакти

Quatrino - България, Португалия, Турция и Швеция

 

Една от основните цели на Европейската Асоциация на Студентите по Фамрмация /EPSA/ е да стимулира културния, социалния и научния обмен на студентите в цяла Европа. За тази цел се стумулира развиването на проекти, свързани с обмен на студенти. Това са така наречените TWIN-ове, обикновенно обмен между два факултета от различни страни, в който студенти от едната държава, прекарват известно време във факултета на свой колега от другата страна-партньор и после връщат домакинството.

След успешно осъществен TWIN с колеги от Нови Сад, Сърбия /повече информация тук/, България ще участва в друг обмен, този път с четири страни, т.нар. QUATRINO. Другите страни-партньори са колегите от Португалия, Турция и Швеция. За финансиране на проекта се кандидатства по европейската програмата Младежта в Действие. Колегите от Швеция вече спечелиха субсидия по програмата и ще приемат по 8 студента от другите три страни. Темата на обемна в Швеция ще бъде - "Сърдечно-съдови рискове" и ще се проведе в периода 14-20 ноември 2009г. В скоро време предстой избирането на 8те колеги, които ще заминат за Швеция.

След Швеция, другата страна-домакин ще бъде Турция, където ще се продължи и доразвие темата за сърдечно-съдовите проблеми. Турците ще ни посрещнат в периода 6-13 декември 2009г. Следващата дестинация е Португалия, с темата "Затрлъстяване и здравословен начин на живот" и последната част от проекта ще се проведе в България, където темата ще е "Злоупотреба с наркотици".

На нашета Асоциация й предстой да подаде проект за финансиране по програмата "Младежта в действие" и да подготви програмата, настанияването и всички съпътстващи организационни проблеми, с една дума - чака ни работа! Но определено си заслужава! ;)