Фото Галерия

 

Устав

 

Връзки

 

Контакти

 

Уважаеми колеги,
Професионалната организация на болничните фармацевти в България (ПОБФБ) организира ІІІ-та Национална конференция по болнична фармация на тема:

“ПРОТИВОРЕЧИЯ И НОВИ ПОДХОДИ В БОЛНИЧНАТА ФАРМАЦИЯ”,

която ще се състои от 09-11 октомври 2009 г., вкл. в хотел Мелия Гранд Ермитаж, кк. Златни пясъци, гр. Варна.
Управителният съвет на ПОБФБ, със съгласие на Ръководството на Фармацевтичен факултет, взе решение да подкрепи финансово 4 (четирима) студенти от ФФ на МУ-София за участие в конференцията и представяне от 10 (десет) минути в Сателитен студентски симпозиум на тема: “Болничната фармация в обучението на магистър фармацевти в България”.
Изисквания към кандидатите:
1. да са записали ІV-ти или V-ти курс или да им предстои явяване на държавен изпит през учебната 2009/2010 г. във ФФ София;
2. да подадат CV и мотивационно писмо;
3. да представят резюме до 150 думи, А4 формат във връзка с темата на конференцията и/или сателитния студентски симпозиум. Срок за представяне на документите: 25.09.2009 г. 13,00 ч. Документите могат да се подадат на хартиен носител или в електронен формат на доц. Илко Гетов, ФФ, ет. ІІ, каб. 225 или на e-mail: igetov@pharmfac.net или ilko.getov@gmail.com
Комисия от представители на ПОБФБ и ФФ ще разгледа подадените кандидатури и резюмета и ще предложи на УС на ПОБФБ да вземе решение и номинира избраните за финансова подкрепа от организацията.
Състав на комисията:
1. доц. Илко Гетов
2. доц. Стефка Титева
3. маг.фарм. Светла Георгиева
Класирането на кандидатите и имената на избраните за участие в конференцията ще бъдат оповестени на 26 септември 2009 г. след 12,00 ч. във Фармацевтичен факултет.
На избраните участници, ПОБФБ поема по време на конференцията:
1. такса правоучастие
2. 2 (две) нощувки със закуска в двойна стая на 09 и 10 октомври 2009 г.
3. консумация по време на кафе-паузите
4. вечеря на 09/10/2009 г. и обяд на 10/10/2009 г.
5. покана за участие в Гала-вечеря на 10/10/2009 г. от 20,30 ч.
6. публикуване на резюметата и презентациите в материалите на конференция и на интернет страницата на ПОБФБ


за допълнителна информация:
доц. Илко Гетов, каб. 225, тел: 02/9236-587 или igetov@pharmfac.net или ilko.getov@gmail.com