Фото Галерия

 

Устав

 

Връзки

 

Контакти

 

 

Структурата на БФСА се състои от Изпълнителен съвет и Контролна комисия.

 

 

Изпълнителен съвет 2009/2010

 

Председател

 

 

 

 

Иван Гитев

 

 

Заместник Председател

 

 

 

Константин Калайджиев

 

 

Секретар

 

 

 

Дария Христова

 

 

Касиер

 

 

 

Емил Цолов

 

 

Връзки с обществеността

 

 

 

Валентин Новев

 

 

 

Контролна комисия 2009/2010

 

Председател

 

 

Христина Лебанова

 

Член

 

 

Лилия Андонова

 

Член

 

 

 

 

 

 

 

Изпълнителен съвет 2008/2009

 

Председател

 

 

 

Лилия Андонова

трети курс

 

Заместник Председател

 

 

 

Цветанка Дечева

магистър фармацевт

 

Секретар

 

 

 

Стефан Балкански

четвърти курс

 

Касиер

 

 

 

Виолета Найденова

магистър фармацевт

 

Връзки с обществеността

 

 

 

Христина Лебанова

четвърти курс

 

 

Контролна комисия 2008/2009

 

Председател

 

 

Богдан Кирилов

четвърти курс

Член

 

 

Вероника Манолова

първи курс

Член

 

 

Елица Петрова

втори курс