Фото Галерия

 

Устав

 

Връзки

 

Контакти

Кратка информация за EPSA Individual Mobility Project


EPSA Individual Mobility Project е дългосрочен проект, който дава възможност на студенти по фармация, особено на тези, които са в своите последни години на обучение, както и наскоро завършилите-фармация, да натрупат опит в областта на фармацевтичната професия. IMP представлява уникална възможност за студентите да получат по-добри знания и опит,да се запознаят с обичаите, културата в други Европеиски страни.Освен това, IMP беше създаден, за да направи по достапни изследванията и практиката в чужбина, по- постижима за всички европейски студенти и възпитаници на фармацевтични факултети, както и да им даде шанс да се научат как да работят в чужбина, различна среда, която е без съмнение едно ценно умение за всеки.Проектът Индивидуалната Мобилност е голяма програма, която има потенциал за събаряне на Европейската бариери и обединяване на всички европейски страни.
Какво предлага на студенти и наскоро завършили фармацевти IMP?


 • Платено, високо качество на научни изследвания или работни практики / обучение / стаж за период от минимум 2 месеца в някоя фармацевтична област  


• Свързване с професионаления живот и ценен опит за бъдещeто ви


За повече информация пишете на  avji@abv.bg и http://www.epsa-online.org/imp/