Фото Галерия

 

Устав

 

Връзки

 

Контакти

 

Контакти

 

Председател:

Лилия Андонова - bphsa.president@gmail.com

 

Зам. Председател:

Цветанка Дечева - bphsa.vicepresident@gmail.com

 

Секретар:

Стефан Балкански - bphsa.secretarygeneral@gmail.com

 

Касиер:

Виолета Найденова - bphsa.treasurer@gmail.com

 

Връзко с обществеността:

Христина Лебанова - bphsa.publicrelations@gmail.com