Oбучение на тема „Мотивация“

693

Вчера /10.03.16г./ от 18:00ч се проведе обучение на тема „Мотивация“. В ролята на обучители влязоха Кирил Методиев и Деница Добрева. Обучението премина в много практически упражнения, игри, теория и смях.

Към събитието проявиха интерес студенти от различни курсовe. Всеки от тях имаше възможността да сподели кои са неговите лични мотиватори и демотиватори, а също и да вземе участие в проведените игри, които бяха определени като любимата част от обучението. Към края участниците изказаха мнението и впечатленията си от проведеното обучение, което бе от голяма важност за организаторите на събитието.

Кирил Методиев е завършил програмата „Training new trainers“ на Европейската фармацевтична студентска асоциация.

Мариела Величкова, Любомир Мораров