XI Националната среща на студентските фармацевтични асоциации

231

XI Националната среща на студентските фармацевтични асоциации се проведе в периода 22-24. март 2019г. в град София. Домакини на събитието бяха студентите от БФСА, а останалите участници бяха от АСФВ и от АСФБ.

Темата на срещата бе „Съвременният фармацевт“. Програмата включваше лекции на Пенчо Кехаяминчев от Биодрерма, на доц. Мария Димитрова и на маг.фарм. Антон Вълев.  По време на събитието се направи и отчет за  дейността на трите асоциации, след което се проведе дискусия за съвместни бъдещи проекти. Вечерите гостите имах възможност да се насладят на разнообразна равлекателна програма.

От името на БФСА благодарим на всички, вкючили се в Националната среща.