Национална среща в Пловдив

269

В периода 27-29 април 2018г. в град Пловдив се състоя Националната среща на студентите по фармация в България. Домакини бяха студентите от АСФБ град Пловдив. На срещата бяха представени отчети за дейността на трите асоциации, като за първи път в срещата се включиха и студентите по фармация от Медицински университет – Плевен. Бяха разисквани бъдещи общи проекти и дейности. Колегите от Пловдив бяха подготвили изчерпателна и развлекателна програма, която включваше и посещение на симулационния център в МУ-Пловдив.

Ивалина Иванова