Месец на здравето

265

През месец април 2017 година, месец на сърдечно-съдовите заболявания, Българска фармацевтична студентска асоцация организира Месец на здравето. На ключови места в гр. София жителите на града имаха възможност да измерят безплатно своето кръвно налягане. Кампанията се проведе с партньорството на СЕНДО.