Презентация „Интересни акценти и медикаменти“ от Нобел Фарма

Българска фармацевтична студентска асоциация беше организатор на презентацията „Интересни акценти и медикаменти“ от Нобел Фарма, която се проведе на 20.04.2016

Прочетете повече

Покана за Общо събрание

Управителен съвет на Българска фармацевтична студенстка асоциация (БФСА) отправя покана към всички членове на Асоциацията за свикване на Общо събрание

Прочетете повече

Национална среща на фармацевтичните студентски асоциации, 8-10 Април, София

Българска фармацевтична студентска асоциация беше домакин на традиционната среща на асоциациите на студентите, обучаващи се в ОКС „Фармация“ в четирите

Прочетете повече

Кампания „Обичай своето сърце“

На 13.04.2016 за втора поредна година Българската Фармацевтична Студентска Асоциация проведе кампанията „Обичай своето сърце“, чиято цел е да провокира

Прочетете повече

Да бъдем здрави в Деня на здравния работник

По случай деня на здравето БФСА проведе кампания, с която да стимулира минувачите пред Фармацевтичен факултет да се хранят здравословно

Прочетете повече