Посещение на Sopharma Business Towers

650

На 15.03 и 21.03. 2016 г.  специално за членовете на БФСА беше организирано посещение на Sopharma Business Towers, където студентите имаха възможността да се запознаят с един от професионалните лектори на Sopharma – Георги Паризов.

Основната цел, стояща зад организирането на посещението, беше запознаване на младите студенти по фармация с  дейността на компанията, позициите и длъжностите, които магистър-фармацевтите изпълняват в нея, както и възможностите за професионална реализация в структурата на  „Софарма Трейдинг АД“. Беше обсъдена  възможността за посещение на най-автоматизирания логистичен център и един от най-модерните лекарствени складове.

Студентите по фармация бяха обстойно запознати  с дейността в новооткритата и развиваща се верига аптеки Sopharmacy, считани за едни от най-иновативните в България. Бяха обсъдени идеи за бъдещи съвместни инициативи и стажантски позиции.

Катерина Славова