novini-bfsa

Посещение на ЦНСТ „Георги Бенковски“

На 20.12.2017 г. членове на Българска фармацевтична студентска асоциация посетиха Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания "Георги Бенковски", намиращ се...