Кампания по повод Световния ден за борба с диабета

1172

На 14 ноември отбелязваме Световния ден за борба с диабета. Българска фармацевтична студентска асоциация (БФСА) за пореден път изрази своята съпричастност към събитието. По този повод членовете на Асоциацията проведоха благотворителна здравна кампания в подлеза на Софийския университет.
Захарният диабет е метаболитно заболяване, характеризиращо се с повишени нива на кръвната захар, което се дължи на частично намаление или нарушено действие на инсулина (диабет тип 2) или пълна загуба на продукцията му в организма (диабет тип 1). Диабетът е огромен и нарастващ товар в световен мащаб. Последните статистики показват, че в България около 460 000 души живеят с диабет, а 200 000 българи са засегнати, но не знаят и не се лекуват. Поради тази стряскаща статистика, целта на кампанията беше да се привлече вниманието на хората и да им се поднесе необходимата информация за превенция на заболяването.
Членовете на БФСА измерваха безплатно кръвната захар на желаещите. Събитието бе прието с голям интерес. Хората бяха любопитни да разберат нивото на своята кръвна захар. За радост резултатите на повечето бяха в нормалните граници. Освен измервания, членовете на Асоциацията раздаваха информационни флаери и листовки.
Кампанията се осъществи с любезното съдействие на фирма „РСР“ ЕООД, която предостави глюкомерите и консумативите, необходими за изследването, както и на декана на Фармацевтичен факултет – проф. Николай Данчев и Столична община.
Това събитие може да се причисли в списъка с успешно проведени кампании на БФСА. Очаквайте следващата ни здравна кампания на 1 декември, когото че отбележим Световният ден за борба срещу СПИН.

Валерия Генчева Станкова, 1-ви курс