БФСА

Здравейте и добре дошли в официалната страница на Българска фармацевтична студентска асоциация – БФСА.

BFSA_logo

Българска фармацевтична студентска асоциация /БФСА/ е неправителствена студентска организация, създадена през 2007 г.  в гр. София.

Днес тя се състои от 160 членове, които са студенти по фармация във фармацевтичните факултети в страната.

БФСА осъществява своята дейност за постигане на следните цели:

  • популяризиране и защита на интересите на студентите по фармация в България;
  • стимулиране на студентската научна дейност;
  • провеждането на обществени здравни кампании, обучения и лекции с водещи фармацевтични фирми;
  • подобряване на квалификацията, подпомагане на професионалната реализация и научното развитие на студентите по фармация в България;
  • осигуряване на стажове в фармацевтични компании;
  • осъществяване на успешна кооперация с асоциациите по фармация от Пловдив (АСФБ) и Варна (АСФВ);
  • осъществяване на екипност в работата си с други неправителствени организации като БФС, РФК-София, НАК, БАЛИ, НМФ, AСМБ, АСИ, БЧК и др.;
  • осъществяване на медийно партньорство с pharmacist.bg;
  • подпомагане на организацията на Български фармацевтични дни и участие с щанд;
  • провеждане на „тиймбилдинги“ и разнообразни социални мероприятия.

БФСА е пълноправен член на Европейската фармацевтична студентска асоциация (EPSA),  на Национален младежки форум (НМФ) и асоцииран член на Световната фармацевтична студентска федерация (IPSF).

Членовете на асоциацията ежегодно участват в множество национални и международни конгреси и обмени.

Новини

Стажове AMGEN

Лекция на BIODERMA

Предстоящи събития

Молба за членство

Молба за членство

От тук можете да изтеглите молба за членство в БФСА